Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.
 
 
 
Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.
 
 
 
Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP) (19.11.2020) [301 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
  • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely ZoDPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021
 
Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH. 
Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.  
Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom. 
Oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby. Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky.
Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky).
• Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
• Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
• Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru. 
• Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku). 
 
Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH.   
 
 
Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
 
Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce.
Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci.
Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO).
Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom.
Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby.
Zmeny v oblasti asignačnej dane.
Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.
Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona.
Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom.
Kontrolované zahraničné spoločnosti.
Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov.
PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020.
 
Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021
 
Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom.
Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu.

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   19. 11. 2020
   09:00 - 15:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z príjmov od 1. 1. 2021
DPH od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021
Daň z motorových vozidiel po zmene zákona od 1. 12. 2020 (Záznam z webinára)

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.