Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov

Pod vedením PhDr. Jozefu Sýkoru,MBA (finančný kontrolór) pre vás organizujeme webinár, ktorý je zároveň praktickým sprievodcom pre zamestnancov úseku ekonomiky a účtovníctva pri výkone finančnej kontroly. V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. dvoch už účinných noviel zákona) a pripravovanej novely s plánovanou účinnosťou od marca 2021 si krok po kroku vysvetlíme, ako postupovať pred a počas výkonu finančnou kontrolou.

 

V rámci obsahu webinára sa dozviete napr., čo všetko sa má overiť základnou finančnou kontrolou, či je možné v praxi používať pečiatku k jej výkonu, prípadne či je alebo nie je potrebné mať internú smernicu k finančnej kontrole. Na základe vykonaných kontrol za posledné roky sa lektor taktiež venuje otázkam, ktoré najčastejšie trápia subjekty verejnej správy pri samotnom výkone finančnej kontroly.

 

Bonus pre účastníkov: Účastníci majú možnosť konzultovať vlastné výstupy z finančných kontrol počas a aj po skončení seminára.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov [262 min.]  Platený prístup

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo

Popis

Sme si vedomí, že mnoho subjektov má v súčasnosti sťažené podmienky, a preto  je webinár spracovaný na základe mimoriadnej situácie – z prostredia domova, pri práci na diaľku či s cieľom správneho zastupovania zamestnancov.

 

Kontroly boli lektorom vykonané v prostredí mestskej časti Bratislava – Petržalka, zriadených organizácií v územnej samospráve (hlavné mesto SR Bratislava), Tanečného divadla Ifjú Szivek, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a podobne.

 

Seminár je vhodný  pre zamestnancov finančných oddelení, účtovníkov, ekonómov, ako aj majetkárov a tiež mzdárov vo verejnej správe a územnej samospráve obcí a miest či vyšších územných celkov. Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe, a to napríklad aj:

 

-        Aké sú vhodné vyjadrenia a majú zamestnanci označiť alebo zakrúžkovať vyjadrenia vykonať alebo pokračovať či vymáhať finančnú operáciu?

-        Kto môže podpisovať so zamestnancom výkon základnej finančnej kontroly?

-        Ako vykonať finančnú kontrolu na diaľku?

-        Ako uviesť správne podpis zamestnanca a na diaľku aj podpis vedúceho zamestnanca?

-        Ako vykonať finančnú kontrolu bez prítomnosti zamestnancov?

-        Aký je správny doklad alebo pečiatka na vykonanie základnej finančnej kontroly?

-        Čo plánuje novela zákona pre podmienky finančnej kontroly?

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci subjektov verejnej správy (štátne organizácie, ministerstvá, štátne fondy, príspevkové a rozpočtové organizácie štátu), ako aj zamestnanci obcí, miest, škôl, školských zariadení a iných rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií a iné právnické osoby vo verejnej správe, poisťovne


Program

  1. Základná finančná kontrola a jej aktuálny stav
  2. Náležitosti finančnej kontroly
  3. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly
  4. Konzultácie s lektorom
  5. Diskusia a zhrnutie
  6. Záver


Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 14:00 prednáška

Termíny

   10. 3. 2021
   09:00 - 14:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov / 1,00 MB
Príloha k materiálu: Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 / 1,00 MB
Smernica pre výkon finančnej kontroly (vzorová a odporúčacia spracovaná lektorom s komentárom k právnemu stavu od roka 2019) / 352 kB
Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie/resp. stravovacej karte / 166 kB
Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti / 188 kB
Príloha k smernici - Otázky z kontrolnej a lektorskej praxe / 184 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?
Používanie služobného vozidla na súkromné účely
Praktický manuál pre hlavného kontrolóra obce na prelome rokov 2021 a 2022

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.